Zastupováni a pravní zastupovani

  • Zastupování na základě zplnomocnění při kontrolách státního požárního dozoru HZS, oblastních inspektorátů práce, krajské hygienické stanice, v rámci správního řízení
  • Zastupování při vnitřních a externích auditech
  • Zastupování při pracovně právních sporech
  • Zastupování fyzických osob (zaměstnanců) a fyzických nebo právnických osob  (zaměstnavatelů) při řízení o uznání a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • účast při kontrolách jak interních tak i externích (zejména státní správy, audity EKO-KOMu atd.), které se týkají oblastí životního prostředí a ADR
  • V případě potřeby lze na základě zplnomocnění zajistit rovněž právní zastupování právní kanceláří s dlouholetými zkušenostmi  v uvedených oblastech