Bezpečnost práce

V roce 1994 jsem jako fyzická osoba založila firmu zabývající se poradenstvím v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce, další činností byl nákup a prodej zboží.


Naše motto:
vychází z ustanovení nového Občanského zákoníku a zní:
„1. Chránit důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jež nezpůsobí újmu druhým.
2. Každý má právo na ochranu svého života a zdraví.
3. Nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo závislost svého postavení utrpět bezdůvodnou újmu, nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.“