Zdravotní způsobilost obsluhy a osoby odpovědné za provoz bioplynové stanice

Zdravotní způsobilost obsluhy a osoby odpovědné za provoz musí být doložena v rozsahu Směrnice Ministerstva zdravotnictví č.49/1967 ve znění směrnice č.17/1970 o posuzování zdravotní způsobilosti pokud byla lékařská prohlídka provedena do dubna 2013. Pokud byla lékařská prohlídka prováděna později musí odpovídat zák.č. 373/2011 Sb. v platném znění a vyhl.č.79/2013 Sb.

Nabízíme:
Vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb
Vzor žádosti o lékařskou prohlídku obsluhy (před vznikem pracovního poměru, periodické, mimořádné, výstupní)
Vzor žádosti o lékařskou prohlídku osoby odpovědné za provoz BPS (před vznikem pracovního poměru, periodické, mimořádné, výstupní)

Nejčastěji zjištěné neshody:
V údaji o druhu práce není funkce obsluhy a osoby odpovědné za provoz bioplynové stanice vůbec uvedena.
Zaměstnavatel neposkytne poskytovali pracovnělékařských služeb informaci o riziku, kterým je zaměstnance vystaven např. hluk, práce v chladu, práce v teple.
Zaměstnavatel neposkytne poskytovali pracovnělékařských služeb informaci o riziku plynoucím z obsluhy vybraných zařízení.

Tipy a doporučení:
U osob starších 50 let musí být lékařská prohlídka prováděna 1 x za 2 roky.
Za pověření obsluhy zařízení bioplynové stanice zdravotně způsobilou osobou odpovídá zaměstnavatel. Proto velice často revizní technici a další kompetentní osoby, kteří provádějí speciální školení např. plynových zařízení, tlakových nádob stabilních apod. uvádí v dokladu o školení, že zdravotní způsobilost je uložena u zaměstnavatele. Tím se snaží vyvinit v případě, že se následně (úraz, nehoda, smrtelné zranění) prokáže, že školení provedli osobě, která ze zdravotních důvodů neměla být obsluhou daného zařízení pověřena.

Např. obsluhu (osobu odpovědnou za provoz) tlakových nádob stabilních nesmí vykonávat osoba, která trpí onemocněním:

A) Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
Prognosticky závažné poruchy a poruchy chování
Opakované stavy poruchy vědomí
Záchvatovité a kolapsové stavy
Závažné nekorigované poruchy smyslových orgánů
Prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost

B) Nemoci , u kterých lze posuzovanou osobu uznat sdravotně způsobilou k praci na základě odborného vyšetření, zejména
Závažné duševní poruchy a poruchy chování
Alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze
Závážné poruchy smyslových orgánů nebo řeči
Chronické kardiovaskulární a respirační nemoci
Nemoci pohybového aparátu znemožnující ovládání strojů a zařízení