Odborné konzultace

 • Pracovní právo
 • Občanský zákoník – pronájem a nájem zařízení, objektů a provozů
 • Pracovnělékařské služby
 • Odškodňování a uznání pracovních úrazů, zproštění se odpovědnosti
 • Odškodňování a uznání nemoci z povolání, zproštění se odpovědnosti
 • Zproštění se odpovědnosti
 • Předání pracoviště a staveniště
 • Delegování odpovědností
 • Revize elektro (A) včetně výbušného prostředí (B), budov, hromosvodů, LPS, spotřebičů a nářadí
 • Revize  plynových zařízení
 • Revize  tlakových nádob stabilních (TNS)
 • Revize  zdvihacích zařízení (ZZ)
 • Kontrola těsnosti nádrží
 • Odběry a rozbory vzorků odpadních vod z odlučovače ropných látek
 • Odběry a rozbory vzorků odpadních vod z čistírny odpadních vod
 • Odběry a rozbory vzorků pitné vody ze studny
 • Autorizované měření emisí
 • Odborné posudky a imisní rozptylové studie
 • Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů
 • Funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti  hydrantů vnějších a vnitřních
 • Funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti  požární nádrže
 • Funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti  nouzového a orientačního osvětlení
 • Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů
 • Kontrola provozuschopnosti požárních ucpávek
 • Kontrola provozuschopnosti požárních nátěrů, obnova požárních nátěrů
 • Funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti  požárních klapek
 • Kontrola požárních klapek
 • Funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti  detekce plynu
 • Kontrola detekce plynu
 • Kontrola provozuschopnosti  hasicích přístrojů
 • Defektoskopické zkoušky nádrží
 • Čištění nádrží
 • Poradenská, projektování a inženýrská činnost při výstavbě, rekonstrukci a kolaudaci
 • Překladatelská činnost – anglický, německý, ruský a korejský jazyk